Współzawodnictwo grupowe powinno być przede wszystkim nastawione na osiąganie celów

Urzeczywistnienie skłania uczniów do zespołowego działania. Wspomniana atrakcyjność działań nie wyklucza takich celów. Każdy cel, mający na uwadze dobro klasy, może być mniej lub bardziej atrakcyjny. Atrakcyjność celu zależy nie tylko od samej jego treści, lecz także od .sposobu, w jaki się go realizuje. Na przykład grupa pełniąca w ramach współzawodnictwa określoną funkcję usługową na rzecz klasy, może wykonywać ją chętnie dzięki podziałowi pracy zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami poszczególnych uczniów, i co za tym idzie dzięki właściwemu jej usprawnieniu. W przydzielaniu prac o charakterze usługowym nie powinno zabraknąć także zadań, których celę przynajmniej pozornie są skoncentrowane na samej tylko przyjemności. Do zadań takich należą m.in.: przygotowywanie wycieczek, wieczornic, nagranie własnych „audycji radiowych”, zorganizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów lub świadkami ciekawych zdarzeń, czy też wspólne zwiedzanie zakładów pracy, wystawy lub obejrzenie filmu. Tak więc współzawodnictwo grupowe może odbywać się jednocześnie w różnych dziedzinach życia szkolnego. Współzawodnictwo grupowe wymaga dokładnego określenia warunków i regulaminu swego przebiegu. Uczniowie powinni wiedzieć, jakie są kryteria oceny ich pracy i mieć udział w ich ustalaniu, czy też dalszym ich korygowaniu. Owe kryteria pracy mają być zrozumiałe dla wszystkich i odpowiednio uzasadnione. Dlatego też powinny być proste w użyciu i łatwe w zastosowaniu. Nad właściwym przebiegiem współzawodnictwa grupowość czuwają sami uczniowie wraz z wychowawcą klasy. Dobrze jest w tym celu wybrać grupę uczniów, która zajmowałaby się w szczególności notowaniem wyników, jakie osiągają poszczególne zespoły. Nie bez znaczenia dla ożywienia współdziałania w grupie jest informowania klasy na bieżąco o aktualnych wynikach współzawodnictwa. Wyniki można ogłaszać np. co tydzień na specjalnej „tablicy współzawodnictwa”.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!