Współdziałanie z całą klasą jest związane z dużo większym stopniem wyrzeczeń osobistych niż współdziałanie w grupie

Toteż współzawodnictwo między klasami, którego celem jest aktywizowanie uczniów we współdziałaniu z całą klasą, stanowi bardziej złożoną formę współdziałania i wymaga większego wyrobienia społecznego uczniów. Na ogół współzawodnictwo takie istnieje w każdej szkole. Nie zawsze jednak spełnia ono dostatecznie swe zadanie. Nierzadko ogranicza się do nadania mu jedynie charakteru czysto formalnego. Wynika to z niedokładnego przemyślenia warunków współzawodnictwa, a zwłaszcza kontroli jego wyników, jak również z braku poczucia odpowiedzialności za jego przebieg ze strony całego grona pedagogicznego. Zaktywizowanie całej klasy szkolnej dzięki współzawodnictwu międzyklasowemu stwarza realne podstawy dla współzawodnictwa między poszczególnymi szkołami. Współzawodnictwo na takim etapie wymaga jeszcze większego przygotowania uczniów i nauczycieli niż w przypadku współzawodnictwa między klasami szkolnymi. Współzawodnictwo takie będzie tylko fikcją, jeśli uczniowie nie nauczą się uprzednio współdziałać w obrębie grupy i klasy szkolnej. Należy więc przyjąć, że o powodzeniu współzawodnictwa na szczeblu między klasowym i międzyszkolnym decyduje przede wszystkim umiejętność współdziałania uczniów w ramach kilkuosobowej grupy klasowej. Wobec tego błędem byłoby uznać, jakoby każdy etap współzawodnictwa był sam w sobie wystarczający. Wydaje się, że w praktyce pedagogicznej na terenie szkoły należy z czasem wprowadzać jednocześnie współzawodnictwo na dwóch przynajmniej pierwszych jego etapach, pamiętając, że wszystkie owe formy współzawodnictwa uzupełniają się wzajemnie.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!