Właściwie rozumiana postawa demokratyczna nie wyklucza ani kontaktu, ani dystansu nauczyciela z uczniami

Dystans, jaki ją cechuje, nie przypomina jednak w niczym oschłości i bezwzględności nauczyciela o postawie autokratycznej. Jest to dystans, podyktowany koniecznością właściwego podziału ról spełnianych w procesie nauczania wychowania. Nauczyciel o tak rozumianej postawie wykonuje kierowniczą funkcję wychowawczą. Stąd przysługuje mu prawo nie tylko „zalecenia”, lecz niekiedy też i „polecenia”. Niemniej jednak w postawie nauczyciela, postępującego według zasady humanizacji, powinny dominować: serdeczność i rzeczowość, cierpliwość i opanowanie, szczerość i przychylność. Dzięki takiej postawie powstają w klasie „stosunki wychowawczo czynne”, sprzyjające właściwemu rozwojowi dynamiki grupowej klasy szkolnej. Zasada kooperacji i harmonii pracy zwraca szczególną uwagę na potrzebę mobilizowania uczniów do zespołowego i zbiorowego wykonywania zadań, odpowiedniego podziału pracy w zespole, czyli do zgodnego współżycia i współdziałania w osiąganiu określonych celów. Podkreśla ona potrzebę wykorzystania w procesie wychowania wpływów grupowych. Wychowanie w klasie odbywać się powinno w myśl tej zasady zwłaszcza poprzez organizację zespołowej i zbiorowej pracy i życia uczniów.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!