W związku z tym uczniowie powinni

Pomimo tego, że wypowiedzi o dodatnich stronach zachowania się omawianego w naradzie ucznia zmniejszają u niego w sposób zasadniczy napięcie psychiczne, przeżywane w związku z krytyczną oceną jego zachowania, należy bezwzględnie zadbać o to, aby ocena ta zaoszczędziła mu większych bolesnych przeżyć. W związku z tym uczniowie powinni: 1) wypowiadać się rzeczowo i nie obrażać w niczym godności kolegi, 2) zabrać głos również na temat dodatnich stron jego zachowania się, 3) wystrzegać się zbytniego uogólniania swych sądów, 4) mówić z pozycji przyjaciela, nigdy zaś pod wpływem uprzedzeń czy żywionych niechęci. Ponadto należy pamiętać, że prawo pierwszeństwa w wypowiadaniu się w tej części narady przysługuje przede wszystkim uczniowi będącemu przedmiotem jej rozważań.
W drugiej części narady, poświęconej omawianiu dodatnich stron zachowania się ucznia, powinni z reguły wypowiadać się uczniowie, którzy zabrali głos w jej pierwszej części. W związku z tym należy powiedzieć uczestnikom narady, i to jeszcze przed jej rozpoczęciem, że ktokolwiek dostrzega tylko wady w zachowaniu się ucznia, ten nie widzi zachowania tego w całym jego bogactwie i złożoności. Zachodzi nawet obawa można dodać, że oceny wypowiadane w nadmiarze emocji wyrazi on z pozycji zbyt surowego krytyka. W przypadku zabierania głosu w pierwszej części narady oceniany na niej uczeń może posądzić kolegów o jednostronność i tendencyjność oceny. W części tej wypowiada się także nauczyciel. Uczeń bowiem, który nie słyszał słów uznania i zachęty ze strony swego przełożonego, może żywić ukryty do niego żal, a milczenie z jego strony potraktować jako wyraz okazywanej mu obojętności lub wręcz jako symptom wrogości.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!