W ramach prac porządkowo-usługowych

Można powołać także zespół kontroli i oceny. Członkowie tego zespołu mogą co kilka tygodni oceniać zachowanie się każdego ucznia, np. w skali pięciostopniowej, i zapisywać je w zeszycie. W odnotowywaniu przejawów zachowania się członkowie tego zespołu mają obowiązek zwracania uwagi nie tyle na negatywy, ile na pozytywy tych przejawów. W prowadzonym przez nich zeszycie przewiduje się również zapisywanie podziękowań uczniom za objawy życzliwości ze strony kolegów i koleżanek. Prace o charakterze samoobsługowym obejmują również takie typy działalności, jak prowadzenie biblioteki klasowej, apteczki, pogotowia krawieckiego, udzielanie koleżeńskiej pomocy w nauce itp. Działalność grupowa, związana z organizacją wypoczynku może być podejmowana przez takie grupy uczniowskie, jak zespół wycieczkowy i zespół sportowy.
Zespół wycieczkowy odpowiedzialny jest za:

  • podjęcie wspólnie z klasą i jej wychowawcą decyzji w sprawie trasy i dnia wycieczki,
  • poinformowanie rodziców o mającej odbyć się wycieczce (łącznie z prośbą o wyrażenie na nią zgody),
  • sporządzenie kosztorysu wycieczki z uwzględnieniem listy uczestników, godziny wyjazdu i przyjazdu oraz obliczenie kosztów,
  • zebranie pieniędzy od uczestników wycieczki,
  • systematyczne informowanie wychowawcy klasy o przebiegu przygotowań,
  • zakup biletów,
  • rozliczenie się przed klasą z kosztów wycieczki.

Poszczególne funkcje spełniają uczniowie w ścisłym kontakcie z wychowawcą klasy, który ma obowiązek starannego kontrolowania wszystkich przygotowań związanych z wycieczką. Uczniom niepodobna zaufać całkowicie. Dobrze jest jednak stwarzać wrażenie, że mamy do nich całkowite zaufanie. Dlatego też kontrola ich pracy z naszej strony powinna być w miarę możliwości dyskretna. Zespół sportowy zajmuje się organizowaniem różnych rozgrywek sportowych wśród uczniów własnej klasy lub też rozgrywek między klasowych.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!