W pierwszej części narady nauczyciel może nawiązać do konkretnych wydarzeń z życia klasy lub poszczególnych jej zespołów czy też poszczególnych uczniów

Wysunięty przez niego (a niekiedy również i przez samych uczniów) cel narady powinien być możliwie konkretny, zapewniający zmiany w klasie na miarę możliwości uczniów i zgodnie z odczuwanymi przez nich potrzebami. W tej części można podać również pytania, które stanowią punkt wyjściowy dla wypowiedzi uczniów w trzech kolejnych częściach narady. Pytania takie mogą być np. następujące: Z czego jesteśmy zadowoleni w naszej klasie? Z czego nie jesteśmy zadowoleni w naszej klasie? Co powinniśmy zmienić i ulepszyć w naszej klasie? Omawianie podczas narady produkcyjnej w pierwszej kolejności dodatnich stron życia klasy ma uzasadnienie psychologiczne. Pozwala na wytworzenie pogodnej atmosfery w klasie i pozbawia uczniów ewentualnych podejrzeń co do istotnych celów narady. Ponadto sprzyja rzeczowości i obiektywności wypowiedzi uczniów, zwłaszcza wypowiedzi dotyczących ujemnych stron życia klasy. Uczeń bowiem, który uświadomi sobie jakość i zakres osiągnięć klasy w różnych dziedzinach jej życia, osądzi na pewno bardziej rozsądnie i oceni sprawiedliwie jej braki i niedomagania.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!