Ustalenie sylwetki nauczyciela

Równolegle z wypracowaniem modelu osobowości nauczyciela w oparciu o z góry przyjęte założenia zaczęto poszukiwać takiego modelu za pomocą szczegółowych badań empirycznych. W badaniach tych chodziło o ustalenie sylwetki nauczyciela nie tyle w jej postulatywnym, ile rzeczywistym wymiarze. Chodziło zatem nie o to, jaką powinna być osobowość nauczyciela, lecz jaką jest ona naprawdę. Przeprowadzone badania w tym zakresie miały dać odpowiedź na pytania: jakim jest współczesny nauczyciel, jaki wpływ wywiera wykonywana przez niego praca zawodowa na jego osobowość, co sądzą o nim uczniowie i jego współpracownicy, jak ocenia on sam siebie pod względem cech osobowości, jakimi cechami osobistymi odznacza się nauczyciel powszechnie łubiany przez uczniów, jakie motywy decydują o wyborze zawodu nauczyciela, jakie są jego realne warunki pracy itp. Niestety, nie wszystkie badania tego typu wyzwoliły się od tworzenia osobowego wzoru idealnego nauczyciela. Wielu badaczy bardzo szybko, w sposób niemal automatyczny, przechodziło ze stwierdzeń orzekających o cechach osobowych nauczyciela do stwierdzeń wartościujących, a więc od wykrywania tych cech do ich postulowania. Fakt ten w znacznej mierze zaciążył na ogólnej wartości wielu badań empirycznych tego rodzaju, jak również na samej koncepcji nauczyciela, według której najlepszym narzędziem postępowania pedagogicznego jest rzekomo idealny wzór cech osobowości dobrego nauczyciela. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych ustalono bardziej lub mniej obszerne listy cech osobistych nauczyciela. Np. R. B. Cattelł ustalił taką listę w oparciu o dokonany przez doświadczonych nauczycieli wybór cech spośród większej ich liczby, które przedstawiono im podczas badań.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!