Udział uczniów w naradzie wychowawczej jest dobrowolny

Zwołuje się ją tylko wówczas, gdy klasa wyraża na nią zgodę. Najważniejsza jest zgoda tego spośród uczniów, którego postępowanie ma być przedmiotem rozważań. Postępowanie ucznia nie jest omawiane na naradzie, jeśli on się temu sprzeciwi. Przed uczestniczeniem w naradzie uchylają się przeważnie uczniowie trudni wychowawczo. Wyrażają zgodę dopiero po przekonaniu się, że narada jest formą życzliwego uświadamiania omawianym i ocenianym uczniom ich wad i zalet. Aby ułatwić uczniom podjęcie dobrowolnej decyzji w sprawie czynnego uczestniczenia w naradzie, informuje się ich uprzednio o głównych etapach przebiegu narady oraz o tym, że nie ma ona innych celów poza celami wychowawczymi, że nie przewiduje sankcji, że zwołuje się ją na życzenie i za zgodą klasy, że zobowiązuje się uczestników do dyskrecji w sprawie poruszanych na niej problemów. Ponadto podkreśla się, że odpowiedzialność za przyszłe zachowanie się ocenianej na naradzie osoby spada na nią samą; że sama narada niczego nie rozwiązuje, że wymaga aktywnej postawy ucznia i gotowości podejmowania przez niego nowych odpowiedzialnych zadań.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!