TECHNIKI WYCHOWAWCZE W KLASIE SZKOLNEJ

Techniki wychowawcze są bliżej skonkretyzowanymi sposobami wykorzystania wpływów wewnątrzgrupowych, tkwiących potencjalnie w każdej grupie społecznej, nie wyłączając klasy szkolnej. Stanowią one istotny składnik jednej z tzw. pośrednich metod wychowania moralnego, w przeciwieństwie do bezpośrednich metod tego rodzaju. Zgodnie z klasyfikacją tych metod, dokonaną przez M. Krawczyka, stanowią one część składową pośredniej metody oddziaływania wychowawczego poprzez właściwe organizowanie pracy i życia uczniów. Głównym zadaniem w ten sposób zrozumianych technik wychowaw czych jest wywołanie sytuacji aktywizowania uczniów w myśleniu i działaniu. Cel taki uzyskuje się poprzez inicjowanie wśród nich dyskusji na tematy związane z interesującą ich i społecznie ważną problematyką. Każda z przedstawionych technik jest nastawiona na wyzwalanie u uczniów myślenia i działania w ściśle określonym kierunku. Wspólną ich cechą jest to, że nie krępują inicjatywy i pomysłowości uczniów; wzbudzają zaufanie da własnych sił i możliwości, rozwijają umiejętność współżycia i współdziałania; kształtują poczucie odpowiedzialności, angażują ich w wykonywaniu konkretnych zadań.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!