Techniki wychowawcze jako część składowa metody wychowania moralnego

Na właściwym organizowaniu pracy i życia uczniów są więc w powyższym ujęciu niczym innym, jak środkami wychowawczymi, podporządkowanymi tej właśnie metodzie. Nazwą zamienną omawianych technik wychowawczych są również narady uczniowskie. Nazwą tą będę posługiwać się zwłaszcza tam, gdzie jej użycie wydaje się bardziej komunikatywne i bliższe ogólnie znanej terminologii pedagogicznej. Posługiwanie się nazwą „narady uczniowskie” pozwala na bardziej syntetyczne (mniej opisowe) ich ujęcie. Zdaję sobie sprawę z pewnej pozornej niekonsekwencji stosowania tych terminów, tj. raz jako „technik wychowawczych”, a innym razem jako „narad uczniowskich”. Nazwa „techniki wychowawcze” ma swoją tradycję w literaturze psychologicznej, zwłaszcza gdy chodzi o tzw. techniki decyzji grupowej i techniki socjo dramatyczne, które szerzej omówię. Warto również pamiętać i o tym, że zakres technik wychowawczych jest dużo szerszy niż narad uczniowskich. Obecny rozdział jest przeglądem tylko niektórych technik wychowawczych w postaci różnego rodzaju narad na terenie klasy szkolnej. Są to techniki wyróżnione ze względu na omawiany na nich problem: 1) techniki dotyczące spraw organizacyjnych klasy, 2) techniki dotyczące zachowania się uczniów, 3) techniki dotyczące problematyki ideowo-społecznej.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!