Techniki wychowawcze dotyczące spraw organizacyjnych klasy szkolnej

Techniki wychowawcze zajmujące się rozwijaniem spraw organizacyjnych na terenie klasy nazywam naradami produkcyjnymi. Spełniają one bowiem podobną funkcję do tej, która przysługuje naradom produkcyjnym w fabryce. Zadaniem ich jest zadbanie o właściwą organizację pracy i życia uczniów. Chodzi tu przede wszystkim o organizację działań, związanych z wykonywaniem przez nich zadań społecznie użytecznych, i zadań typowo szkolnych, jak przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i udział w nich, a po części także z całokształtem zachowania się uczniów. Dyskusja klasowa podczas narad produkcyjnych na temat sygnalizowanych problemów ma na celu: 1) zorientować uczniów i nauczycieli w ogólnej sytuacji klasy oraz zachęcić ich do rozwiązywania napotykanych tam problemów, 2) ożywić działalność społeczną uczniów i podnieść ich poziom w nauce. Stosownie do wymienionych celów można mówić o dwóch typach narad produkcyjnych, tj. naradach o ogólnych i szczegółowych problemach klasy. Narady o ogólnych problemach klasy pozwalają uczniom na zasygnalizowanie zarówno osiągnięć, jak i różnych braków i niedomagań, a także na zgłaszanie swych propozycji odnośnie możliwości skutecznego ich rozwiązania. Narady te mogą mieć następujący przebieg: Sformułowanie i uzasadnienie celu narady.

Wypowiedzi uczniów na temat dodatnich stron życia klasy.
Wypowiedzi uczniów na temat ujemnych stron życia klasy.
Zgłaszanie przez uczniów propozycji ewentualnych zmian i ulepszeń w klasie. Ogólne podsumowanie oraz uhierarchizowanie omawianych w naradzie problemów według aktualnej ich ważności w odczuciu uczniów i nauczyciela. Podjęcie wspólnej decyzji w sprawie przyszłych rozwiązań niektórych sygnalizowanych problemów.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!