Techniki wychowawcze dotyczące problematyki ideowo-społecznej

Nie ulega dziś wątpliwości, że scalenie się klasy, jej spoistości, odpowiednia struktura, obowiązujące w niej normy grupowe czy panująca tam atmosfera zależą w dużej mierze od zgodności lub niezgodności opinii uczniów w różnych sprawach społecznych, politycznych,ideowych, światopoglądowych itp. Toteż nie jest bez znaczenia, co w tym zakresie czyni nauczyciel. Zadanie jego polega w tym przypadku na niwelowaniu czy wyrównywaniu sprzecznych ze sobą opinii, podzielanych przez uczniów celem ułatwienia im wyrobienia sobie poglądu, zgodnego z uznawanymi społecznie normami i wartościami. W spełnianiu takiego zadania może mu dopomóc celowe odwołanie się do technik wychowawczych, dotyczących problematyki ideowo-społecznej. Techniki takie, czy narady ideowo-społeczne jak można je również nazwać są nastawione w szczególności na wyrobienie u uczniów umiejętności oceniania faktów i zjawisk społecznych oraz właściwego ich wartościowania. Głównym ich zadaniem jest kształtowanie w uczniach naukowego światopoglądu. Są one ważnym czyn nikiem urabiania świadomości społecznej. Ogółem omawiana na nich problematyka dotyczyć może zagadnień społeczno-moralnych, filozoficzno-światopoglądowych i ideowo-politycznych.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!