Techniki socjo dramatyczne w warunkach szkolnych mogą mieć następujący przebieg:

Ustalenie przez uczniów w drodze dyskusji problemów (trudności) klasy, domagających się niezwłocznego rozwiązania. Spontaniczne udramatyzowanie wysuniętego i zaakceptowanego przez klasę problemu. Dyskusja na temat szkodliwych konsekwencji wynikających z nierozwiązanego dotąd problemu, oraz różnych sposobów skutecznych jego rozwiązań.
Improwizowanie niektórych ze zgłoszonych rozwiązań. Dyskusja na temat korzyści wynikających z proponowanych rozwiązań. Wypowiedzi uczniów odnośnie do zamierzonego przez nich zachowania się w najbliższej przyszłości lub jawne głosowanie w sprawie tego, czy klasa przekonana jest o możliwości skutecznego rozwiązania danego problemu w konkretnych warunkach życia szkolnego. Improwizowane i omawiane podczas technik socjodramatycznych problemy mogą dotyczyć np. nieodpowiedniego zachowania się uczniów na lekcji, braku wzajemnego współżycia, nieposzanowania nauczycieli, dokuczania kolegom, skarg i donosów itp. Mają być to jednak tylko takie problemy, na których rozwiązaniu zależy całej klasie.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!