Techniki decyzji grupowej są niejako środkiem uzupełniającym techniki socjo dramatyczne.

Ostatnia część technik socjo dramatycznych obejmuje konkretne postanowienia klasy i ewentualne głosowanie w sprawie przekonania uczniów co do realności wysuwanych rozwiązań. W głosowaniu takim chodzi przede wszystkim o przekonanie uczniów, zwłaszcza nieufnych i opornych, o możliwości postępowania zgodnie ze znalezionym wspólnie rozwiązaniem. Techniki decyzji grupowej podobnie jak techniki socjodramatyczne stanowią przede wszystkim swoisty sposób oddziaływań wychowawczych, zmierzających do zdyscyplinowania klasy. Istotną cechą technik decyzji grupowej jest to, że określonych zmian w zachowaniu się uczniów dokonuje się zwłaszcza przez wywołanie u nich pragnienia takich właśnie, a nie innych zmian. Podjęta na zakończenie decyzja powinna z reguły stanowić usankcjonowanie owych pragnień. Techniki te różnią się od technik socjodramatycznych w szczególności tym, że nie przewidują improwizowanych inscenizacji. Odwołują się wyłącznie do przedyskutowania określonego problemu. Problemem tym są z reguły napotykane w klasie trudności wychowawcze, a przede wszystkim także trudności, których uczniowie nie są w stanie odtworzyć scenicznie.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!