Sprowokowanie ucznia do uzasadniania własnego stanowiska

Uczniowie nie od razu muszą wypowiedzieć się przed całą klasą. Najpierw mogą wypowiedzieć się w zespole 4—6-osobowym, w czasie nie dłuższym niż 3—5 minut. Wówczas głos ich w dyskusji zbiorowej jest równocześnie wyrazem poglądu całego zespołu. Poza tym jest to głos bardziej dojrzały, niż gdyby był wypowiadany tylko „na własną rękę”. Udział w dyskusji w zespole kilkuosobowym stanowi również zachętę do publicznego wypowiadania się, co wpływa tym samym na ogólne ożywienie dyskusji w klasie szkolnej. Piąty etap dyskusji stanowi jej podsumowanie. Dokonać tego może nauczyciel bądź uczeń dobrze obeznany z tematem dyskusji. Podsumowanie wypowiedzi uczniów powinno być syntezą tego, o czym była już mowa. Dużym ułatwieniem takiego podsumowania jest wypisywanie na tablicy głównych myśli, zawartych w wypowiedziach uczestników dyskusji. W przypadku zaś gromadzenia argumentów za i przeciw określonemu stanowisku dobrze jest wypisać na tablicy zarówno argumenty zwolenników, jak i przeciwników. Podobnie w podsumowaniu nie należy tendencyjnie omijać argumentów, z którymi nie zgadzamy się lub które są nam niewygodne.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!