Sposób przeprowadzania badań socjometrycznych

Bardzo ważną sprawą jest właściwy sposób przeprowadzania badań socjometrycznych. Przeprowadzając je należy bezwarunkowo powiedzieć uczniom, w jakim celu i dlaczego przeprowadzamy badania socjometryczne. Powinni dowiedzieć się zwłaszcza o tym, jakie następstwa pociągają za sobą dokonane przez nich wybory. Nie można też obiecywać im zbyt wiele. Mają dowiedzieć się tylko tyle, na ile jesteśmy w stanie przewidzieć realne zmiany w klasie. Po dokładnym wyjaśnieniu i uzasadnieniu celowości badań socjometrycznych uczniowie dokonują wyborów w sposób bardziej samorzutny, co stanowi podstawowy warunek rzetelnego poznania stosunków społecznych w klasie szkolnej. Aby nie powstrzymywać owej samorzutności, należy unikać używania w obecności uczniów takich terminów, jak: „badania testowe”, „test socjometryczny”, „socjometria” itp. Terminy takie wzbudzają niepożądane nastawienie, niepotrzebne domysły i wątpliwości co do szczerości wstępnych wyjaśnień nauczyciela. W instrukcji wprowadzającej należy również zapewnić uczniów o pełnej dyskrecji ze strony prowadzącego badania. Dlatego też nie jest rzeczą obojętną, kto przeprowadza badania. Najlepiej by roli tej podjął się nauczyciel, do którego uczniowie mają zaufanie. Badania socjometryczne można przeprowadzić bądź to jednocześnie z całą klasą, bądź też z każdym uczniem oddzielnie. Badania indywidualne w warunkach pracy nauczyciela są niemal niemożliwe. Pochłaniają zbyt dużo czasu. Niemniej jednak pod względem wartości diagnostycznej przewyższają one znacznie badania zbiorowe.
Badania zbiorowe przeprowadza się w ten sposób, że każdy uczeń samodzielnie wpisuje nazwiska osób wybranych przez siebie w odpowiedzi na każde z postawionych mu pytań. W tym celu rozdaje się uczniom kartki papieru, na których wypisują oni wspomniane nazwiska, a na samym początku podają swoje nazwiska. Nazwisko to warto podkreślić dla odróżnienia go od pozostałych nazwisk. Dobrze jest, gdy wypełnione w danej klasie kartki są jednakowego formatu. Ułatwia to ich opracowanie. Zamiast czystych kartek można rozdać gotowe „kwestionariusze”, zawierające pisemną instrukcję i pytania (lub też same tylko pytania) bez instrukcji. Pod każdym pytaniem należy pozostawić miejsce na wpisanie nazwisk wybranych osób.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!