Psychodrama dotyczy rozwiązywania problemów odnoszących się do zaburzeń psychicznych pojedynczych osób

Celem socjodramy jest przeciwstawianie się napotykanym w grupie trudnościom, nie tyle ze względu na dobro jednostki, ile z uwagi na korzyści wszystkich lub co najmniej większości osób uczestniczących w socjodramie. Głównym założeniem socjodramy jest teza o terapeutycznym i wychowawczym wpływie tzw. spontaniczności twórczej. Spontaniczność taką nazywa J. L. Moreno zdolnością właściwego reagowania na nową sytuację lub zdolnością „nowego” reagowania na „starą” sytuację. Jest to spontaniczność leżąca na pograniczu takich przeciwieństw, jak „automatyczność-refleksyjność” i „produktywność-twórczość”. Tak więc daleka jest ona od wszelkiej impulsywności i przypadkowości zachowań. Stanowi rezultat procesów raczej intelektualnych niż emocjonalnych. Dzięki rozumianej w ten sposób spontaniczności jednostka zdaniem J. L. Moreno jest w stanie lepiej dostosować się do wciąż zmieniającego się biegu wydarzeń lub sytuacji, w których uczestniczy. Techniki socjo dramatyczne stwarzają szczególnie dobre warunki dla wyzwolenia spontaniczności twórczej u dzieci i młodzieży. Niemałą usługę mogą oddać zwłaszcza w codziennej praktyce życia szkoły.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!