Przekonywania matek, aby dawały niemowlętom sok pomarańczowy

Trzeci eksperyment, przeprowadzony przez K. Lewina. Badania odbywały się w ten sposób, że pewną ilość kobiet pouczano indywidualnie w tej sprawie przez 25 minut, inne zaś uczestniczyły w dwudziestu pięciominutowej dyskusji na powyższy temat. tym razem okazało się, że metoda dyskusji jest skuteczniejsza niż metoda wykładu. Wnioski K. Lewina z przeprowadzonych przez niego i jego współpracowników badań sprowadzają się do następujących trzech twierdzeń: łatwiej jest zmienić jednostkę w grupie, niż oddziałując na nią indywidualnie, zmiany dokonane w jednostce pod wpływem grupy są trwalsze niż wówczas, gdy oddziałujemy na nią indywidualnie, zaistniała zmiana spotyka się tym łatwiej z akceptacją jednostki, im czynniej uczestniczy ona w podejmowaniu określonej decyzji, dotyczącej owej zmiany. Dyskusja jest uważana tu za podstawowy element wykorzystania dynamiki wpływów wewnątrzgrupowych na rozwój jednostki. Eksperymenty K. Lewina były początkiem dalszych badań w tym kierunku. Badania nad skutecznością dyskusji i wykładu przeprowadzili m.in. J. Levine i J. Butler. W badaniach swych zamierzali przekonać się, czy zdobyty zasób określonej wiedzy wpływa na zmianę postawy jednostek wobec akceptowanych dotąd „wzorów” społecznie niepożądanego zachowania, oraz czy udział w dyskusji wywiera większy wpływ na zmianę ich zachowania niż wysłuchany przez nich wykład. Badania miały miejsce w dużym zakładzie przemysłowym. Osobami badanymi było 29 inspektorów. Zadanie ich polegało na ocenianiu wykonywania pracy przez ogółem 395 pracowników pod względem: 1) dokładności, 2) przestrzegania godzin pracy, 3) wydajności, 4) wykorzystania wiedzy fachowej i 5) współpracy. Inspektorzy wykazywali wyraźną tendencję do przeceniania pracowników zajmujących stanowiska, które wymagały wysokich kwalifikacji, a niedocenianiu pracowników wykonujących zadania mniej odpowiedzialne nie wymagające specjalnego przygotowania zawodowego.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!