Przedstawiony przebieg technik wychowawczych należy traktować elastycznie

W żadnym razie nie może on stanowić sztywnego wzorca, obowiązującego W sposób bezwzględny. Przebieg ich zależy w dużej mierze od warunków pracy z uczniami, samych uczniów, ich zainteresowań i uzdolnień, wzajemnego zżycia się, wieku, a przede wszystkim od intencji i pomysłowości nauczyciela. Niemniej jednak zgodnie z przeprowadzonymi na ten temat naradami każdy typ techniki wychowawczej może uwzględnić przynajmniej następujące warunki prawidłowego jej przebiegu:

  • Staranne przygotowanie jej z dokładnie określonym celem i dobrze przemyślanym sposobem sytuacji problemowej.
  • Stworzenie właściwej atmosfery wychowawczej, opartej na okazywanej przez nauczyciela postawie demokratycznej wobec uczniów.
  • Zapewnienie każdemu uczniowi swobodnego i szczerego wypowiadania Się.
  • Unikanie niepotrzebnego jej przedłużania, np. poprzez zmuszanie uczniów do zabierania głosu w dyskusji, jak również celowego i sztucznego jej skracania.
  • Inicjowanie technik w umiarkowanej ilości.
  • Zabezpieczenie podjętych w nich decyzji.
Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!