Przebieg tego rodzaju narad jest podobny do przebiegu narad o ogólnych problemach klasy

Znacznie większą jednak dbałość niż ma to miejsce podczas narad o ogólnych problemach klasy należy okazać planowaniu i przygotowaniu takich narad, jak również stworzeniu na nich odpowiedniej sytuacji problemowej i podejmowaniu wspólnej decyzji. W przygotowaniu i planowaniu narad tego typu może dopomóc nauczycielowi odwołanie się do własnych doświadczeń pedagogicznych, zwrócenie się o radę do niektórych pedagogów z grona nauczycielskiego, zaznajomienie się z zasadami i zaleceniami postępowania wychowawczego, znanymi w literaturze pedagogicznej i psychologicznej, przeprowadzenie indywidualnych rozmów na temat planowanej narady itp. Stworzona przez nauczyciela sytuacja problemowa na samym początku narady ma wzbudzić w uczniach zainteresowanie tematem będącym przedmiotem jej rozważań. Uczniowie bowiem z dużo większym zapałem uczestniczą w naradzie, gdy są przekonani, że omawiają zagadnienia ważne nie tylko z punktu widzenia realizacji założeń nakreślonych programem szkoły, lecz także z punktu widzenia ich doraźnych interesów jako grupy społecznej. Stworzenie sytuacji problemowej może polegać m.in. na odtworzeniu w klasie nagranych na taśmie magnetofonowej ciekawszych audycji radiowych dotyczących życia szkolnego, przeczytaniu fragmentów z literatury pięknej, których treść przypominałaby zdarzenie, jakie miało miejsce w klasie, wypowiadania się osób zaproszonych do klasy na temat ich własnych przeżyć z lat szkolnych itp.