Przebieg dyskusji należy traktować w sposób dynamiczny

Poszczególne etapy dyskusji bowiem nie zawsze przebiegają sukcesywnie, nierzadko o czym już wspomniano etapy dyskusji sąsiadujące ze sobą nachodzą na siebie, tworząc jedną całość. W związku z tym przebieg dyskusji nie zawsze może być adekwatnym odpowiednikiem przebiegu procesów myślenia w ujęciu J. Deweya. Niemniej jednak porównywanie dyskusji z analizą pełnego aktu myślenia, a zwłaszcza upodabnianie jej przebiegu do procesu logicznego myślenia, może ułatwić nauczycielowi zrozumienie potrzeby przestrzegania określonej kolejności kierowanej przez niego dyskusji w klasie szkolnej, a tym samym potrzeby zapewnienia jej odpowiedniej struktury logicznej. Z drugiej strony warto uświadomić sobie, ±fe niekiedy wychowawcze znaczenie może mieć także dyskusja „niekierowana” łub słabo kierowana. Może ona służyć ujawnieniu różnych stanowisk po to, by młodzież miała podstawę do całkowicie swobodnych przemyśleń lub by nauczyciel mógł zorientować się, jakie poglądy panują w klasie odnośnie do omawianej sprawy.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!