Pozostawiony problem na naradzie tego typu wymaga głębszego zastanowienia

W formułowaniu problemu należy zmierzać do tego, aby ułatwił on najpierw ogólną orientację w omawianej kwestii, a następnie stwarzał możliwość jej rozwiązania. Uwzględniając taki postulat formułowania problemu można, np. w przypadku omawiania metod uczenia się, postawić dwa następujące pytania: „Jak uczymy się?” i „Jak powinniśmy uczyć się?”. Zasadą stawiania pytań jest również i to, aby pierwsze było łatwiejsze od drugiego, a treść obu pytań dotyczyła istotnego problemu klasy. Podejmowanie na naradzie wspólnej decyzji sprawia, że nie zamyka się ona tylko w sferze samych rozważań, lecz staje się punktem wyjścia dla konkretnego działania uczniów. Ważną rzeczą jest tu także odpowiednie zabezpieczenie podjętych decyzji. W tym celu dobrze jest wyznaczyć datę spotkania, na którym uczniowie złożą krótkie sprawozdanie z wykonywanych przez siebie zadań. Spotkanie takie bynajmniej nie zwalnia nauczyciela od obowiązku interesowania się pracami uczniów również w trakcie ich wykonywania.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!