Posiadany przez nauczyciela zasób wiedzy i jego umiejętność myślenia mogą okazać się szczególnie ważnym narzędziem w organizowaniu działalności uczniów

Staną się takim naprawdę, jeśli zadba się odpowiednio o ich sytematyczne wzbogacenie, tj. gdy wiedza nauczyciela nie będzie sprowadzać się jedynie do „pobożnych” rad i wskazówek, a myślenie jego oderwie się od dawnych, skostniałych przyzwyczajeń myślowych. W zakresie należytego wykorzystania wpływów dynamiki grupowej w klasie szkolnej wiedza i myślenie nauczyciela przyczynić się mogą przede wszystkim do coraz lepszego zracjonalizowania jego poczynań wychowawczych, które dzięki temu opierać się będą przede wszystkim na trzeźwej i rzeczowej analizie faktów wychowawczych, nie zaś wyłącznie na własnym wyczuciu i intuicji. Zracjonalizowanie własnych działań może z kolei znacznie ułatwić zdynamizowanie nie wykorzystanych dotąd wpływów wewnątrzgrupowych poprzez właściwe zorganizowanie pracy i życia uczniów w obrębie poszczególnych zespołów uczniowskich, jak i całej klasy. Organizowanie takie może dotyczyć m.in. współzawodnictwa i współdziałania uczniów, dyskusji grupowej, oraz różnych technik wychowawczych stosowanych w klasie.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!