Podsumowanie dyskusji klasowej

Należy z reguły do grupy, złożonej z uczniów dobrze obeznanych z danym zagadnieniem. W szkole podstawowej jest ono możliwe raczej tylko w klasach wyższych, tj. w klasach VII-VIII. Przedstawione wyżej formy działalności grupowej wykonywane zarówno w warunkach pozalekcyjnych’ i pozaszkolnych, jak również w warunkach zajęć lekcyjnych, są jedynie pewną próbą zasygnalizowania istniejących w klasie możliwości w tym zakresie. Ciekawe spostrzeżenia i propozycje odnośnie działalności grupowej uczniów podają między innymi A. Kamiński i Z. Zaborowski. W każdym razie w konkretnej pracy z uczniami istnieje duża różnorodność form działalności grupowej. Wszystkie one zasługują na uwagę i są godne zalecenia. Żadnej z nich jednak nie można stosować w sposób dosłowny. ostatecznym profilu form działalności grupowej uczniów decydują wspomniane już potrzeby społeczne, a w niemałym stopniu dyskretna inspiracja nauczyciela oraz pomysłowość samych uczniów.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!