Podjęcie wspólnej decyzji

Jest końcowym aktem prowadzonej dyskusji. Dotyczy ono najczęściej konkretnego działania uczniów, do jakiego zobowiązują się oni w przyszłości. Zwiększa ono wyraźnie efektywność dyskusji. Podjęcie jej może nastąpić poprzez formalne podniesienie ręki przez poszczególnych uczniów danej klasy. Chodzi tu o podjęcie decyzji grupowej, co ma swe Uzasadnienie psychologiczne. Nie każda jednak dyskusja musi kończyć się podjęciem takiej decyzji. Zależy to w głównej mierze od rodzaju zagadnień omawianych podczas dyskusji.
Tak zasygnalizowany przebieg dyskusji jest na ogół zbieżny z etapami myślenia, jakie opisał swego czasu J. Dewey, przy czym w przedstawionym wyżej ujęciu dyskusji pierwszemu etapowi myślenia odpowiada jej pierwsza i druga część. Na poszczególne etapy myślenia
według J. Deweya składają się: 1) odczucie trudności, 2) wykrycie jej i określenie, 3) nasuwanie się hipotetycznych rozwiązań, 4) wnioski z hipotez, 5) weryfikowanie hipotez, prowadzące do ich przyjęcia lub odrzucenia. Na analogię proponowanego przebiegu dyskusji z etapami myślenia w opracowaniu J. Deweya zwrócili uwagę już stosunkowo dawno tacy uczeni, jak H. S. Elliot i J. F. Dashiel.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!