Organizacja taka nie lekceważy bynajmniej indywidualnej pracy i życia uczniów

Daje jednak pierwszeństwo działalności zespołowej, odpowiednio wkomponowanej w organizację zbiorową pracy i życia uczniów. W związku z tym postuluje podział klasy na zespoły, co przyczynia się do coraz to lepszego zżycia się uczniów. Postulat taki uniemożliwia też utworzenie się w klasie grup nieformalnych, kierujących się kodeksem moralnym sprzecznym z powszechnie akceptowanym porządkiem społecznym, o ile oczywiście należycie przestrzegać się będzie omawianą obecnie zasadę. Oczywistym wyrazem przestrzegania tej zasady są tworzone przez nauczyciela tzw. grupy na wpół formalne w klasie. Są to „grupy oparte na rzeczywistej podstawie, w których część uczniów powiązana jest silniejszymi relacjami”. Możliwość celowego ich tworzenia poparta została badaniami naukowymi, przeprowadzonymi m.in. przez Z. Zaborowskiego. Zasada karności oraz ładu i porządku do tyczy przestrzegania w pracy określonej kolejności wykonywania różnych czynności, odpowiedniego rozłożenia ich w czasie, stworzenia niezbędnych zewnętrznych warunków pracy itp. Zasada ta ma ogromne znaczenie w racjonalnym organizowaniu działalności grupowej klasy szkolnej. Trudno byłoby bowiem o właściwą organizację działalności grupowej uczniów w warunkach ich niezdyscyplinowania, a zwłaszcza bezczynności lub zbyt małego przydziału zadań i obowiązków. Wykonywane przez uczniów zadania i obowiązki dają dobrą gwarancję właściwego rozwoju dynamiki grupowej klasy szkolnej. Toteż dla dobra tego rozwoju należy zadbać ze szczególną troską o to, aby nikt z uczniów nie był pozbawiony możności wykonywania określonych zadań, za które ponosiłby pełną odpowiedzialność. Nawet indywidualizacja uczniów nie może być pretekstem do zwalniania nikogo z wykonywa- ani tych zadań, można jedynie je odpowiednio zróżnicować i przydzielić jednym w większym, a innym w mniejszym zakresie.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!