Opinia i przekonanie na temat omawianych problemów

W tej części dyskusji należy zwrócić uwagę, aby wypowiedzi uczniów nie sprowadzały się wyłącznie do przypominania sobie wyuczonych uprzednio wiadomości. Wypowiedzi ich mają być w miarę możliwości spontaniczne, podczas których uczniom powinno zależeć nie tyle na przypodobaniu się klasie i nauczycielowi, ile raczej na znalezieniu prawdy i właściwych rozwiązań. Trudno jednak oczekiwać od uczniów udziału w dyskusji tylko i wyłącznie poprzez twórcze zaangażowanie się, tj. poprzez szukanie nowych rozwiązań hipotetycznych. Wymagania takie podnoszą po dyskusji, ale nie zawsze liczą się z możliwościami uczniów. Byłoby jednak oczywistym błędem odstępować od tego rodzaju wymagań. Dyskusja powinna też umożliwić szczere i swobodne wypowiedzenie się na określony temat. Omawiana część dyskusji, mimo uprawnień dziecka do swobodnego zabierania głosu, podlega ścisłemu ukierunkowaniu zwłaszcza przez wypisane na tablicy pytania i dyskretną ingerencję nauczyciela.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!