Oddziaływanie wychowawcze nauczyciela

Poprzez wykorzystanie wpływów dynamiki grupowej, nie umniejsza bynajmniej jego roli jako osoby w pełni odpowiedzialnej za proces wychowania i nauczania. Podjęcie przez niego roli głównego organizatora i inspiratora pracy i życia uczniów wiąże się, z koniecznością wzmożonego jego uczestnictwa w całokształcie zabiegów wychowawczych szkoły, a także i środowiska szkolnego. Pełniąc taką funkcję, nadaje on procesowi wychowawczemu ściśle określony kierunek; przekazuje uczniom zadania, których wykonania oczekuje od nich społeczeństwo; egzekwuje wykonanie tych zadań i odpowiednio je ocenia (oczywiście przy współudziale uczniów). Wobec tego nauczyciel nie może liczyć na żadną szczęśliwą okoliczność w usprawnianiu swojej pracy, musi wykazać się umiejętnością sprawnego organizowania pracy i życia uczniów, w czym wydatną pomoc mogą stanowić dla niego omówione wyżej zasady.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!