Nie można pozwolić na monopolizowanie dyskusji

Jednostki lub zespoły, które ujawniają tendencję do wyraźnego dominowania podczas jej trwania, wytworzyć atmosferę sprzyjającą poszanowania przez wszystkich uczestników każdego wyrażonego stanowiska, nie dopuszczając do ośmieszenia kogokolwiek, kierować dyskusją w sposób dyskretny i nie czynić siebie w oczach uczniów najważniejszą i centralną postacią, brać udział w dyskusji jako równorzędny jej uczestnik, badać właściwy kierunek dyskusji przez zadawanie odpowiednich pytań i nie przeciwstawiać się dygresji, która wydaje się obiecująca w rozstrzyganiu określonych kwestii, od czasu do czasu podsumować wypowiedzi uczniów i wyciągać z nich ogólne wnioski, wdrażać uczniów do krytycznego myślenia, nie narzucać swych opinii i ocen oraz nie zmuszać klasy do akceptowania swego punktu widzenia, uznawać prawo każdego ucznia do swobodnego i szczerego wypowiadania własnego stanowiska, j) wykorzystywać możliwie jak najczęściej tablicę szkolną, zapisując na niej zarysowujące się podczas dyskusji stanowiska; także argumenty, przemawiające za i przeciw danemu stanowisku oraz wnioski końcowe dyskusji, k) dbać o to, aby uczniowie podczas dyskusji byli zwróceni do siebie twarzami, 1) zabezpieczyć wykonanie podjętych postanowień. Ogólna wartość dyskusji oprócz wywiązania się przez nauczyciela z podanych wyżej funkcji zależy przede wszystkim od sposobu myślenia uczniów.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!