Nie byłoby jednak rzeczą wskazaną ograniczanie się w omawianiu sposobów zachowania się uczniów jedynie do trudności wychowawczych

Wdzięcznym przedmiotem dyskusji mogą być również pewne wzorce czy modele zachowania się wzorowego ucznia. W każdym razie tematem dyskusji nad konstruktywnymi wzorami zachowania się ucznia powinien być zawsze ktoś, kto znany jest bliżej klasie. Dziecko bowiem w zasadzie chętnie identyfikuje się z osobą, którą zna niż z kimś wyimaginowanym lub zupełnie mu obcym. Problematyka ogólnospołeczna obejmuje swym zasięgiem wszystko to, co składa się na kształtowanie naukowego poglądu na świat i życie. Dotyczy przeróżnych problemów społeczno-moralnych, ideowo-politycznych, naukowych itp. Nic więc dziwnego, że dyskusja nad problemami tego rodzaju stanowi wyraźny punkt wyjścia w celowym kształtowaniu świadomości społecznej, a zwłaszcza moralności, przenikniętej głębokim odczuciem potrzeb. społecznych ogólnoludzkich. Omawianie tych problemów pozwala w szczególny sposób na wyrabianie w uczniach umiejętności oceniania faktów i zjawisk społecznych, na odpowiednie ich wartościowanie i wyciąganie z nich wniosków dla własnych przekonań i postaw społeczno-moral- nych. Ponadto pobudza do samorefleksji, będącej niejednokrotnie ważnym zaczynem konkretnego działania. O ile zakres problemów organizacyjnych i zagadnień, dotyczących zachowania się, stanowi najczęściej odbicie własnego środowiska uczniów, o tyle problematyka ogólnospołeczna jest przeważnie wyrazem potrzeb nie tylko własnych, lecz również potrzeb społecznych w najogólniejszym tego słowa znaczeniu. Toteż dyskusja nad problematyką ogólnospołeczną posiada szczególne znaczenie wychowawcze. Przeto w warunkach klasy szkolnej zwłaszcza o możliwie dobrej organizacji pracy i życia uczniów i o dobrym układzie stosunków „wychowawczo-czynnych” omawianie problematyki ogólnospołecznej powinno być pierwszoplanowym zajęciem w ramach celowo organizowanej akcji wychowawczej.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!