Nauczyciel powinien dokładnie zdawać sobie sprawę z tego

W przygotowaniu propozycji zmian w klasie chodzi szczególnie o to, aby zaproponowane zmiany brały pod uwagę konkretne możliwości uczniów i nie wywierały na nich wrażenia czegoś narzuconego im z zewnątrz. Dlatego też nauczyciel powinien dokładnie zdawać sobie sprawę z tego, co powinno w pierwszym rzędzie ulec zmianie w klasie, i jak należy o tym poinformować uczniów. Przedstawienie uczniom propozycji zmian może odbywać się w drodze bezpośredniej lub pośredniej. Przedstawione propozycje zmian w drodze bezpośredniej wymagają podania ich przez nauczyciela do wiadomości klasy, uzasadnienia konieczności zaproponowanych zmian, zachęcenia grupy do udziału w dyskusji nad wysuwanymi zastrzeżeniami co do słuszności zgłaszanych propozycji, wreszcie ponownego sformułowania propozycji jako planu konkretnego działania i nakłonienia klasy do podjęcia wspólnej decyzji. Przedstawienie propozycji zmian w sposób pośredni, wymaga od nauczyciela takiego naprowadzenia klasy, aby sami uczniowie zgłosili pożądane propozycje zmian i zaakceptowali potrzebę ich realizacji. Kierowanie dyskusją grupową, zakończoną wspólnie podjętą decyzją zakłada przede wszystkim konieczność tworzenia w klasie warunków do szczerych i swobodnych wypowiedzi uczniów. Osiągnięcie wzajemnego porozumienia jest podstawą właściwego procesu decyzji grupowej. Ma ono ułatwić uczniowi przekonanie się o tym, że większość klasy wypowiada się za ustaleniem nowej formy współżycia współdziałania.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!