NAUCZYCIEL ORGANIZATOREM DZIAŁALNOŚCI GRUPOWEJ UCZNIÓW

Działalność grupowa uczniów możliwa jest przede wszystkim dzięki inspiracji i pomysłowości nauczyciela jako głównego jej organizatora. Przeto warto zapoznać się nieco bliżej z rolą, jaką pełni on w tym zakresie i w ogóle w kierowaniu klasą szkolną jako grupą społeczną. Zauważona współzależność między osobowością nauczyciela a jego osiągnięciami, zwłaszcza w dziedzinie wychowawczej, skłoniła wielu pedagogów do poszukiwania cech „dobrego” nauczyciela. Niektórzy uczeni jak J. W. Dawid, G. Kerschensteiner i E. Spranger usiłowali stworzyć wzór osobowości idealnego nauczyciela. Twierdzili oni zgodnie, że podstawowym jej składnikiem jest odczuwane przez nauczyciela uczucie miłości, jakie żywi on wobec swych uczniów. J. W. Dawid uczucie takie nazywa „miłością dusz”, ponieważ jak  stwierdza  „przedmiotem jej jest wewnętrzna duchowa treść człowieka, jego dobro moralne, jego oświecenie i udoskonalenie jako istoty duchowej”. G. Kerschensteiner podkreśla w szczególności bezinteresowną skłonność, nauczyciela do kształtowania i rozwijania indywidualności dzieci, jego wrodzoną zdolność do wczuwania się w ich psychikę, oraz umiejętność systematycznego wywierania na nich wpływu z dokładnym uświadamianiem sobie celu swej działalności pedagogicznej. E. Spranger podstawową cechę idealnego nauczyciela upatruje w okazywaniu przez niego miłości wobec uznawanych wartości i wobec tych, którym wartości te ma przybliżyć i przekazać.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!