Nauczyciel inicjatorem i organizatorem dyskusji

Jest rzeczą oczywistą, że dyskusja na terenie klasy szkolnej posiada osobliwy charakter. Trudno np. oczekiwać, aby mogła ona odbywać się bez udziału nauczyciela. Uczniowie wprawdzie dyskutują również podczas nieobecności nauczyciela. Dyskusji takiej nie można jednak nazwać dyskusją klasową w ścisłym tego słowa znaczeniu. Dyskusja taka posiada charakter przypadkowy i pozbawiona jest w zasadzie celów wychowawczych. Obecność nauczyciela podczas dyskusji klasowej zakłada z góry określony sposób jego postępowania z uczniami. Nauczyciel ma przede wszystkim: dbać o to, aby temat i cel dyskusji był dla każdego zrozumiały, stworzyć sytuację, problemową przez przejawianie się entuzjazmu dla głównego przedmiotu dyskusji oraz przez odwoływanie się do takich środków audiowizualnych, jak magnetofon, przezrocza i film, telewizja, radio lub zainteresować uczniów za pomocą zwięzłego zagajenia lub odczytania ciekawych fragmentów z książek, zwłaszcza autobiograficznych i biograficznych itp., pozwolić wypowiedzieć się wszystkim uczniom i zachęcić ich do brania udziału w dyskusji, zwracając szczególną uwagę na jednostki nieśmiałe i niepopularne w klasie lub wręcz przez nie „odrzucone”,

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!