Narada wychowawcza składa się z trzech części

W pierwszej uczniowie wypowiadają się na temat błędów i braków w ogólnym zachowaniu się kolegi. W drugiej mówią o tym, co im się podoba w jego zachowaniu, a w trzeciej formułują wnioski, stanowiące jednocześnie podsumowanie narady. Omawianie podczas narady w pierwszej kolejności ujemnych stron zachowania się ucznia jest podyktowane względami psychologicznymi. Mianowicie uczeń, który dowiedziałby się dopiero w drugiej kolejności o różnych swych słabostkach i potknięciach po usłyszanych uprzednio pochwałach, mógłby odnieść wrażenie, że te podkreślone dodatnie strony jego zachowania się były jedynie formalną kurtuazją, nie mającą nic wspólnego z prawdziwą serdecznością i życzliwością kolegów. Usłyszane wypowiedzi odnośnie dodatnich stron swego zachowania w drugiej kolejności pozwalają mu przekonać się ilu naprawdę ma przyjaciół. Najczęściej jak wykazały badania uczeń nabiera przeświadczenia podczas narady, że ma więcej przyjaciół, niż się spodziewał.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!