Narada taka pozbawiona jest wszelkich znamion przymusu zewnętrznego

Przeto dostarcza uczniom zupełnie innych przeżyć od tych, które są spowodowane groźbą kary lub inną formą rygorystycznego wychowania. Wyklucza ona jakąkolwiek sankcję. Toteż zwoływanie jej stawia przed nauczycielem szczególne zadanie. Nie powinien zwoływać jej nauczyciel o postawie autokratycznej, ponieważ jego inicjatywa z góry skazana jest na niepowodzenie. Nagłą korzystną zmianę jego postawy uczniowie potraktują jako zwykły „manewr”, mający skłonić ich do szczerych i otwartych wynurzeń. Narada inicjowana przez nauczyciela o postawie autokratycznej może łatwo przybrać charakter sądu koleżeńskiego, wprawdzie bez przewidzianych kar, jednak z wyraźną tendencją podkreślania u omawianej osoby jej, cech negatywnych. Ponadto trudno będzie przeprowadzić z powodzeniem taką naradę temu nauczycielowi, który nie jest dostatecznie przygotowany do swego zawodu ani teoretycznie, ani praktycznie. Wymagane jest zwłaszcza przygotowanie w zakresie znajomości podstawowych zagadnień pedagogicznych i psychologicznych, jak również umiejętność nawiązywania serdecznych i bezpośrednich kontaktów z uczniami.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!