Lista cech osobowości nauczyciela stanowi trudność metodologi

Mianowicie każda z wymienionych w danym wykazie cech osobowości celem wykrycia jej u konkretnego nauczyciela wymaga posługiwania się specjalnymi kryteriami jej oceny lub też specjalnej techniki badawczej. W przeciwnym przypadku trudno byłoby bezwzględnie zaufać składanym opiniom na temat osobowości nauczyciela. Niełatwo przecież ocenić kogokolwiek pod względem np. poczucia własnej godności, postawy altruistycznej, skłonności do społecznego oddziaływania, skromności, cierpliwości, życzliwości itp. Każda taka ocena wymaga uzasadnienia.’ Wątpliwości metodologiczne budzi również samo konstruowanie listy cech osobowości nauczyciela, a zwłaszcza ustalanie jej w oparciu o sondaże ankietowe, których jest najwięcej. Badania takie gwarantują co najwyżej „obraz” nauczyciela, będący wyrazem jedynie opinii lub wyobrażenia osób badanych o współczesnych nauczycielach, niewiele zaś mówią o reprezentowanych przez nauczycieli rzeczywistych cechach osobowości. Nie bez znaczenia jest również, w związku z ustalanymi listami cech osobowości, nasuwająca się wątpliwość natury moralno-prawnej. Mianowicie można zapytać, czy mamy moralne prawo oceniając pracę zawodową nauczyciela wnikać w subtelności jego czysto osobistych cech, odgrywających w wykonywanym przez niego zawodzie bynajmniej nie mniejszą rolę, jak ma to miejsce i w innych zawodach. Podkreślenie w sposób szczególny znaczenia cech osobowości w zawodzie nauczyciela jest wyrażaniem milczącej aprobaty na różnego rodzaju deformacje pod tym względem u ludzi, wykonujących pozostałe zawody. Ukształtowana odpowiednio osobowość obowiązuje wszystkich ludzi w jednakowym niemal stopniu. Moralność i ideowość jako ważne składniki osobowości są niepodzielne. Albo się je ma, albo się ich nie ma. W przypadku zaś szczególnego podkreślenia ważności cech osobowości w zawodzie nauczycielskim można oczekiwać zdeklarowanych, a więc co najwyżej powierzchownych i pozornych postaw moralnych i ideowych, będących nierzadko wyrazem obłudy, zakłamania i przysłowiowego cwaniactwa. Nie warto przeto łudzić się, że to właśnie przede wszystkim osobowość nauczyciela, a nie jego kwalifikacje zawodowe, w ścisłym tego słowa znaczeniu, decydują o tym, czy jest on „dobrym” lub „złym” pedagogiem.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!