Lista cech osobistych nauczyciela

Wymieniona przez L. H. Stewarda lista cech osobistych nauczyciela uprzywilejowuje wyraźnie te wszystkie cechy, które w wykazie R. B. Cattella znajdują drogorzędne miejsce. Zwraca ona uwagę przede wszystkim na umiejętności i wiedzę nauczyciela, znikomą zaledwie wagę przywiązuje do jego cech osobowości. Pomimo to wydaje się ona bardziej realistyczna i konstruktywna dla usprawnienia pracy zawodowej nauczyciela. Szczególnie cenna jest pierwsza z wymienionych cech tj. umiejętność racjonalnej organizacji zajęć szkolnych. Trudno bowiem oczekiwać wyników w nauczaniu i wychowaniu od nauczyciela, który byłby idealnym przykładem pod względem reprezentowanych przez siebie cech osobowości (takich np., jak silna wola, uprzejmość, samokontrola), lecz jednocześnie byłby pozbawiony umiejętności sprawnego organizowania pracy i życia uczniów. Umiejętności w tym zakresie bynajmniej nie pomniejszają w niczym znaczenia różnych cech osobowości nauczyciela. Przeciwnie, dbając o należytą organizację zajęć szkolnych, nauczyciel tworzy sytuacje sprzyjające rozwijaniu intelektualnemu i społecznemu uczniów, a także kształtowaniu jego własnej osobowości. Wszelka przecież osobowość doskonali się nie w namyśle (kontemplacji) ani nawet dzięki najbardziej szczerej chęci jej doskonalenia, ale w warunkach konkretnej pracy i sprawnie przebiegających działań. Trudno, oczywiście, byłoby przechodzić zupełnie obojętnie obok cech osobowości nauczyciela przy bardziej wnikliwym ocenianiu jego pracy pedagogicznej. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że osobowość jego jest nie tylko ważnym czynnikiem wychowawczym lecz także stanowi nierzadko uboczny produkt jego umiejętności czysto pedagogicznych. Wadliwie zorganizowana przez niego praca uczniów wcześniej czy później wskutek nieładu i nieporządku w klasie przyczyni się także do deformacji jego cech osobowości. Dlatego też w trosce o coraz to większe doskonalenie tych cech, warto zainteresować się bliżej nie tyle jego osobowością, ile organizacją jego własnej działalności i pracy uczniów.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!