Każdy uczeń z tego rodzaju tendencjami jest stronniczym uczestnikiem dyskusji

Innym czynnikiem utrudniającym dyskusję jest silne „zasklepienie się” uczniów we własnym stanowisku. Uczniowie tacy robią tylko wrażenie pilnych słuchaczy swych rozmówców; w gruncie rzeczy jedynym głównym przedmiotem ich rozważań jest osobisty ich punkt widzenia w określonej sprawie. Każdy uczeń z tego rodzaju tendencjami jest stronniczym uczestnikiem dyskusji. Wszystkie wypowiedzi kolegów i nauczyciela ocenia z własnego punktu widzenia, a więc według- czysto subiektywnych kryteriów. Stronniczość taka jest wyrazem zbytniego emocjonalnego przywiązania uczniów do reprezentowanych przez nich poglądów. Może być ona również skutkiem naturalnego oporu ucznia wobec zmiany, jaką pragnie się wprowadzić w drodze wywarcia na nim zewnętrznej presji, np. przez nauczyciela czy innych uczestników dyskusji. Przeszkodą dla sprawnie przebiegającej dyskusji może być również nieodpowiednie ustawienie uczestników dyskusji, czy też autokratyczna postawa nauczyciela.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!