Każde z pytań wymaga krótkich odpowiedzi

Odpowiedzi takie, złożone po wielokrotnej obserwacji, umożliwiają najogólniejszą orientację w sprawie dynamiki grupowej klasy szkolnej. Celowość obserwacji nie powinna oczywiście przesłaniać ważności pozostałych jej cech. Planowa jest ta obserwacja, która przebiega według z góry przemyślanego planu postępowania badawczego. Subiektywna obserwacja uwzględnia przygotowany starannie rejestr kategorii obserwowanego zachowania się uczniów. Rejestr taki ułatwia koncentrowanie się na istotnych cechach badanych zjawisk. Selektywny charakter obserwacji oznacza przede wszystkim zawężenie badań do spraw istotnie ważnych z punktu widzenia badanego problemu. Dokładność obserwacji zakłada, aby była ona wierna, wyczerpująca i wnikliwa. Wierna bywa wówczas, gdy obsęrwowane zjawiska nie zostały zniekształcone wskutek obecności obserwatora. Wyczerpująca jest ta obserwacja, która umożliwia zaobserwowanie najdrobniejszych niemal szczegółów interesujących obserwatora przedmiotu badań. Obserwacja wnikliwa usiłuje uwzględnić współzależność i wzajemne uwarunkowanie obserwowanych faktów, zdarzeń i zjawisk, tj. obserwowanie ich w świetle dających się zauważyć następstw i zmian im towarzyszących. Słowem, dokładna obserwacja jest niemal równoznaczna z przysłowiową jej ,,fotograficznością”. Obiektywna zaś obserwacja polega na postrzeganiu i rejestrowaniu tego, co istotnie jest jej przedmiotem, a więc niezależnie od osobistych doświadczeń, subiektywnych postaw lub oczekiwań nauczyciela.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!