Działalność grupowa związana z zajęciami lekcyjnymi przedstawia bogate możliwości społecznego aktywizowania uczniów

Możliwości te są często niedoceniane, a jeszcze mniej wykorzystywane w praktyce szkolnej. Tymczasem wszystkie niemal lekcje, a zwłaszcza lekcje z takich przedmiotów nauczania, jak język polski, historia, wychowanie obywatelskie, a także godziny wychowawcze, przedstawiają dogodne warunki dla czynnego współudziału w przygotowywaniu zajęć lekcyjnych w ramach działalności zespołowej. Zasygnalizowana wyżej działalność poszczególnych zespołów (grup uczniowskich) może również być podporządkowana zajęciom lekcyjnym. Wydaje się jednak, że w przypadku działalności zespołowej, wykorzystywanej dla potrzeb nauki szkolnej, dużą rolę mogą odegrać doraźnie pracujące grupy. W grupach takich każdy uczeń może uczestniczyć w zasadzie nie częściej niż 2—3 razy w jednym okresie szkolnym. Chodzi o to, aby umożliwić uczestnictwo w nich wszystkim uczniom, i to zgodnie z ich rzeczywistymi zainteresowaniami i zdolnościami. Grupy takie przygotowują się do lekcji lub godziny wychowawczej w tym stopniu, aby w razie nieobecności nauczyciela móc go nawet częściowo zastąpić. W tym celu starają się przygotować sytuację problemową i przemyśleć dokładnie poszczególne problemy, jakimi klasa mogłaby się ewentualnie zająć w czasie lekcji lub godziny wychowawczej. Oczywiście byłoby rzeczą złudną, i niekiedy ryzykowną, polegać wyłącznie na własnej inicjatywie uczniów i ich pomysłowości pod tym względem. Potrzebna im jest koniecznie pomoc nauczyciela. Podobne zadania mogą spełniać także grupy stałe. Specjalizują się one w ściśle określonych dziedzinach. Na przykład w związku z językiem polskim mogą powstać takie zespoły, jak zespół literatury pięknej, zespół ortografii i gramatyki, zespół samorodnej twórczości literackiej, zespół poezji itp.. Członkowie takich zespołów występują na terenie klasy w roli ekspertów w zakresie interesującej ich problematyki.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!