DYSKUSJA W KLASIE SZKOLNEJ

Skutecznym sposobem wykorzystania wpływów dynamiki grupowej, klasy szkolnej dla celów wychowawczych jest dyskusja. Leży u podstaw wszystkich niemal innych możliwych sposobów dynamizowania wpływów wewnątrzgrupowych w klasie szkolnej. Na przykład trudno byłoby zapewnić wychowawczą rangę działalności grupowej uczniów, jeśli podejmowane przez nich zadania nie zostałyby odpowiednio przedyskutowane w klasie. Podobnie rzeczą niemożliwą byleby przestrzeganie w pełni przez nauczyciela zasad organizacji pracy i życia uczniów, oraz wskazywanie im postaw ideowo-społecznych, czy też aktywizowanie ich we współzawodnictwie, gdyby zrezygnowano z dyskusji w klasie.
Mówiąc o dyskusji w klasie szkolnej mamy na myśli zarówno dyskusję prowadzoną na forum całej klasy, jak i w poszczególnych zespołach uczniowskich. Dyskusję z całą klasą można nazwać umownie dyskusją zbiorową, zaś dyskusję w obrębie zespołów uczniowskich
.dyskusją zespołową. Poniższe rozważania na temat dyskusji klasowej dotyczą zarówno dyskusji zbiorowej, jak i dyskusji zespołowej w pląsie szkolnej.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!