Dyskusja, która polega na porozumiewaniu się trój kierunkowym

Dyskusja taka ma miejsce wówczas, gdy prowadzący ją staje się niemal równorzędnym członkiem danej grupy i pozwała wszystkim pozostałym jej członkom na wzajemne porozumiewanie się. Porozumiewanie się trój kierunkowe odbywa się na zasadzie równości i równouprawnienia uczestników dyskusji. Oprócz tego, że dyskusja charakteryzuje się porozumiewaniem się dwu lub trój kierunkowym i posiada wyraźnie sformułowany cel, musi być podporządkowana, przynajmniej w minimalnym zakresie, odpowiednim formom organizacyjnym. Tak więc dyskusję klasową można nazwać odpowiednio zorganizowanym procesem dwu- lub trój kierunkowego porozumiewania się uczniów i nauczyciela w celu bliższego poznania i niekiedy rozwiązania określonych zagadnień, jak również podjęcia decyzji grupowej w świetle posiadanej wiedzy oraz wyrażonych propozycji, opinii i przekonań. Początek badań nad efektywnością dyskusji sięga do czasów drugiej wojny światowej. Wprawdzie znane są wcześniejsze badania na ten temat, mimo to jednak trudno uznać je za początek badań nad dyskusją w ścisłym tego słowa znaczeniu, a to z uwagi na małą w zasadzie ich wartość metodologiczną. Badania poprawne z metodycznego i metodologicznego punktu widzenia rozpoczął Kurt Lewin w roku 1940. Przeprowadzone przez niego i jego współpracowników eksperymenty miały miejsce w związku z akcją uświadamiania kobiet amerykańskich, aby wyrzekły się jednych produktów żywnościowych na rzecz innych. W jednym z eksperymentów chodziło o przekonanie osób badanych co do celowości stosowania w jadłospisie podrobów. W badaniach uczestniczyło 6 grup. W trzech grupach zastosowano „metodę wykładu”, a w trzech pozostałych „metodę dyskusji”.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!