Dyskusja klasowa nie miałaby sensu, gdyby była pozbawiona ogólnej struktury logicznej

Formalny tok zabierania przez uczniów głosu w gruncie rzeczy jednak jak sugerowano wyżej ogranicza się w dużej mierze do mówienia na temat określonego problemu. Tak więc struktura logiczna dyskusji klasowej polega przede wszystkim na tym, że uczniowie mówią podczas niej o sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z głównym tematem jej rozważań. Innym formalnym wymogiem dyskusji, zabezpieczającym odpowiednią jej strukturę logiczną, jest konieczność wyrażania przez uczniów swych propozycji, opinii, przekonań i postaw wobec zagadnień poruszonych w dyskusji. Fakt ten stwarza sprzyjające warunki do wyłonienia różnych stanowisk w tej samej sprawie, reprezentowanych przez różnych uczniów. To z kolei zmusza uczniów do obrony swego stanowiska i tym samym wyzwala w nich takie procesy intelektualne, jak wnioskowanie i dowodzenie. Nie ulega też wątpliwości, że im bardziej dyskusja toczy się na płaszczyźnie uzasadniania własnego punktu widzenia poszczególnych uczniów, tym jest ona niewątpliwie bardziej wartościowa i rokuje duże nadzieje na jej powodzenie.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!