D. R. Green badał studentów 21 szkół medycznych z zakresu raka

Uzyskany materiał opracował w zależności od liczby godzin, które studenci spędzili:

  • na wysłuchaniu wykładów na temat raka,
  • na dyskusjach nad rakiem,
  • na laboratoryjnym badaniu guzów rakowych,
  • na obserwowaniu pracy innych osób z pacjentami,
  • na bezpośredniej pracy z pacjentami.

W zakończeniu swych badań D.R. Green stwierdził, że najlepsze wyniki w teście wiadomości uzyskali studenci ze szkół, w których wśród metod nauczania wyraźnie dominowała dyskusja grupowa. Okazała się ona nawet bardziej skuteczna niż metoda praktyki lekarskiej, zajmująca w badaniach drugie miejsce jako czynnik wpływający na rezultat zastosowanego testu wiadomości. Inne badania nad efektywnością dyskusji wraz z decyzją przeprowadził ze studentami M. M. Kostick. W tym celu posłużył się w badaniach grupą eksperymentalną i grupą kontrolną. Każda grupa składała się ze studentów pierwszego roku; każda była badana tymi samymi testami obiektywnymi; każdej dostarczono taki sam zakres wiadomości, w każdej z nich nauczał ten sam wykładowca. Ponadto w grupie eksperymentalnej sprowokowano studentów do dyskusji na temat wzbogacania przez nich swych wiadomości. Dyskutowano m.in. o postawie studentów, którzy nie pragną uzyskać lepszych wyników niż ich koledzy z roku. Gdy było już rzeczą oczywistą, że studenci jako grupa zdecydowali się na przyjęcie określonego sposobu podnoszenia poziomu wiadomości, eksperymentator wzywał każdego z nich, aby wyraził swój osobisty stosunek do zaplanowanych przez grupę przedsięwzięć. Wyniki badań wykazały, że studenci z grupy eksperymentalnej uzyskali znacznie lepsze wyniki w uczeniu się niż studenci z grupy kontrolnej. Stąd autor wyprowadza wniosek, że technika dyskusji i decyzji grupowej może być stosowana z powodzeniem w warunkach życia szkolnego i że może ona wpłynąć na podnoszenie poziomu aspiracji u poszczególnych uczniów.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!