Czynniki utrudniające nauczycielowi pełnienie roli organizatora

Można odpowiednio pomniejszyć lub usunąć dzięki jego odważnej i twórczej postawie wobec napotykanych przeszkód przy jednoczesnym oczywiście przestrzeganiu podstawowych zasad higieny psychicznej. Trudno zatem być dobrym nauczycielem, ulegając w sposób niewolniczy pewnym utartym schematom postępowania pedagogicznego, a także wtedy, gdy pozostaje się przez cały niemal rok kalendarzowy w bezpośrednich kontaktach ze swymi uczniami. Właśnie dla dobra nauczania i wychowania nauczyciel nie może poświęcać się im bez reszty. „Jego światem nie może być wyłącznie szkoła, bo w takim razie będzie to środowisko ciasne, bez szerszego tchnienia tak potrzebnego młodzieży”. Nauczyciela obowiązują kontakty z szerszym środowiskiem społecznym i to nie tylko dlatego, aby bogacić własne doświadczenie życiowe i przenosić je na uczniów, ale także i po to, aby odreagować napięcie psychiczne, powodowane dłuższym pobytem w szkole. Nie sposób też skutecznie zwalczyć napotykane przez nauczyciela przeszkody, jeśli dręczące go konflikty i kompleksy nie zostały przynajmniej częściowo rozładowane. Aby ograniczyć ich wpływ na deformacje jego osobowości, jak również na sam sposób wykonywania przez niego zadań dydaktyczno-wychowawczych, należy starać się poznać i rozumieć samego siebie. Warto uświadomić sobie przy tym, że szczególnie podatnym na deformacje psychiczne i zawodowe jest nauczyciel niezdolny do akceptowania swoich uczniów jako osób, które podobnie jak on sam ulegają własnym stanom emocjonalnym. „Taka akceptacja pisze A. T. Jersild nie znaczy, że musi on okazywać słabość wobec każdej oznaki niezadowolenia albo jak płyta rezonansowa odbierać wszystkie przelotne kaprysy i nastroje klasy. Znaczy to jednak, że musi starać się zrozumieć, jakie znaczenie mają dla nich uczucia innych osób i jakiego rodzaju uczucia żywi on sam”.