Czynniki utrudniające nauczycielowi pełnienie funkcji organizatora działalności grupowej uczniów

Mówiąc o nauczycielu jako organizatorze działalności grupowej uczniów, warto wspomnieć niektóre przynajmniej niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą wykonywany przez niego zawód. Nie bez racji bowiem twierdzi się, iż rzadko w którym zawodzie grozi pracownikowi tyle niebezpieczeństw co w zawodzie nauczycielskim. Ma się tu na myśli przede wszystkim różnego rodzaju zagrożenia związane z określonymi deformacjami psychicznymi nauczycieli. Wymienia się m.in, takie ich deformacje, jak pobudliwość, nerwowość, pedanteria i małostkowość, infantylizm psychiczny zwłaszcza u nauczycieli klas I—IV, przesadna dbałość o własny prestiż, która wyraża się w demonstracyjnym niemal manifestowaniu swej władzy wobec uczniów, a często też w bezkrytycznym przeświadczeniu o tym, że mają zawsze rację i wiedzą wszystko najlepiej. Oczywistą deformację nauczycieli widzi się także w ich osamotnieniu i pewnym wyobcowaniu ze środowiska społecznego, a także niekiedy w zgorzknieniu i przygnębieniu oraz w zobojętnieniu wobec podstawowych indywidualnych potrzeb uczniów. Zobojętnienie takie, przenoszone z czasem również i na własną rodzinę, jest powodem zaniedbywania nie tylko swych obowiązków zawodowych, lecz nierzadko także wychowania własnych dzieci. Wyliczone deformacje psychiczne nie występują oczywiście u wszystkich nauczycieli. Prawidłowe warunki pracy szkolnej, systematyczne dokształcanie się w swym zawodzie, odnoszone sukcesy pedagogiczne, czy wreszcie właściwy układ stosunków społecznych z rodzicami wszystko to sprzyja harmonijnemu rozwojowi osobowości nauczycieli, a także wzbogacaniu ich umysłowości i wzmacnianiu odwagi cywilnej. Niemniej jednak każdy prawie nauczyciel mniej lub bardziej jest narażony (przynajmniej w pewnym okresie swej pracy zawodowej) na niebezpieczeństwa deformujące jego psychikę, a szczególnie osobowość. Niebezpieczeństwa te mają swoje określone źródła. Należą do nich m.in.:

  • niewłaściwe stosunki interpersonalne wśród grona nauczycielskiego,
  • jednostajny charakter pracy nauczycieli.
Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!