Czy upragniona zmiana wymaga określonego działania ze strony poszczególnych uczniów?

Techniki decyzji grupowej bywają często stosowane w różnej postaci przez wielu pedagogów. Ale nie wszyscy uświadamiają sobie, że można nadać im rangę specjalnego sposobu oddziaływań wychowawczych. Doczekały się one również badań naukowych, potwierdzających ich skuteczność. Niestety większość tych badań miała miejsce poza terenem szkoły (najczęściej w zakładach przemysłowych). Badania na temat technik decyzji grupowej przeprowadzili m.in. K. Lewin, L. Coch i J. R. P. French, J. Levine i J. Butler, M. Hor- witz i F. G. Lee, E. B. Bennet i M. M. Kostick. Badania te wykazały, że dużo łatwiej zmienić zachowanie poszczególnych członków grupy poprzez odpowiednią zmianę norm grupowych, ujednolicenie opinii społecznej czyli poprzez odwoływanie się do tzw. „zgody społecznej”, niż poprzez bezpośredni wpływ kierownika grupy na poszczególnych jej członków. M. A. Bany i L. V. Johnson proponują następujący przebieg techniki decyzji grupowej w warunkach życia szkolnego: 1) badanie przez nauczyciela sytuacji w klasie, 2) przygotowanie propozycji zmian, 3) przedstawienie owych propozycji klasie, 4) kierowanie dyskusją grupową, zakończoną wspólnie podjętą decyzją, 5) rozpoczęcie przez nauczyciela prób wykonania podjętej przez klasę decyzji. Badanie lub analizowanie przez nauczyciela istniejącej w klasie sytuacji wymaga odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego pożądana jest zmiana? Na czym polega istota pożądanej zmiany?

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!