Cechy osobowości nauczyciela są wyeksponowane na pierwsze miejsce

Odnosi się niekiedy wrażenie, że poprawnie ukształtowana osobowość nauczyciela najzupełniej wystarcza, aby należycie ocenić i zrozumieć wykonywany przez niego zawód. Można też niejednokrotnie wnosić stąd błędnie jakoby nauczyciel nie musiał uczyć się swego zawodu, a jedynie ulepszać swą osobowość. Tak więc najbardziej wypracowane listy cech osobowości nauczyciela stanowią w gruncie rzeczy niewielką pomoc dla samego nauczyciela w jego codziennej działalności pedagogicznej, jak również dla obiektywnej oceny tej działalności przez czynniki do tego powołane. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że nie poszczególne cechy osobowości nauczyciela decydują o jego osiągnięciach w nauczaniu i wychowaniu, lecz pewne ich układy łącznie z konkretną działalnością pedagogiczną. Pod tym względem każdy nauczyciel jest pewną indywidualnością. W związku z tym trudno byłoby znaleźć taki układ cech osobowości, który odpowiadałby rzeczywistym cechom reprezentowanym przez poszczególnych nauczycieli. Zwłaszcza zaś nadmiernie rozpracowane listy cech osobowości nauczyciela pozbawione są w istocie rzeczy jakiejkolwiek funkcji użyteczności, skoro u różnych nauczycieli decydują o ich powodzeniu pedagogicznym nie zawsze te same cechy, a także i u tego samego nauczyciela odgrywają rolę coraz to inne cechy w zależności od zadań, jakie aktualnie przed nim stoją.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!