Badania swe przeprowadzili także L. Coch i J. R. P. French

Dotyczyły one skuteczności oddziaływań dyskusji na wyrażenie zgody pracowników wobec zaproponowanych przez kierownictwo zakładu zmian w dotychczasowych metodach pracy. Eksperyment przewidywał trzy stopnie uczestnictwa grupowego. Polegało ono na tym, że w jednej grupie nikt z jej członków nie uczestniczył w planowaniu zapowiedzianych zmian, zaś w drugiej grupie udział taki brało kilku jej przedstawicieli. W grupie trzeciej natomiast w omawianiu przyszłych zmian uczestniczyli wszyscy jej członkowie. W wyniku swych badań L. Coch i J. R. P. French stwierdzili, że opór grupy wobec planowanych zmian w metodach pracy może być przezwyciężony przede wszystkim w drodze organizowania wspólnych spotkań kierownictwa zakładu z jęgo pracownikami. Podczas takich spotkań kierownicy oznajmiają o potrzebie zmian w metodach pracy i zachęcają pracowników do wspólnego przedyskutowania planowanych zmian. Najskuteczniej można przezwyciężyć wspomniany opór w warunkach czynnego udziału w dyskusji możliwie wszystkich członków grupy.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!