Badania odbywały się w trzech grupach

Pierwsza z nich, złożona z 9 inspektorów, była grupą kontrolną; w grupie tej nie przeprowadzono ani wykładu, ani dyskusji. Druga grupa, złożona także z 9 inspektorów, stanowiła grupę dyskusyjną, a trzecia złożona z 11 inspektorów grupę wykładową. W grupie dyskusyjnej zasygnalizowano na wstępie błędne i niesprawiedliwe kryteria oceniania przez poszczególnych inspektorów sposobów wykonywania zadań produkcyjnych przez podległych im pracowników. Następnie problem ten poddano półtoragodzinnej dyskusji. Na zakończenie spotkania podjęto wspólną decyzję w sprawie oceniania pracowników wyłącznie na podstawie uzyskanych wyników pracy, nie zaś w zależności od rodzaju powierzonych im zadań. W grupie wykładowej inspektorzy wysłuchali starannie przygotowanej prelekcji na temat metod i teorii oceniania. Wykładowca wskazał m.in. na błędy w poprzednich ocenach inspektorów i wyjaśniał przyczyny ich występowania. Odpowiadał również na stawiane mu pytania. Spotkanie trwało około półtorej godziny. Badania wykazały, że udział inspektorów w dyskusji o wiele skuteczniej wpłynął na redukowanie stronniczych i niesprawiedliwych ocen niż wysłuchiwanie wykładu. Okazało się, że wykład nie wywarł na nich praktycznie żadnego niemal wpływu. Tak więc badania potwierdziły również tezę o tym, że zdobyty zasób wiadomości nie prowadził w zasadzie do zmian w sferze zachowania jednostki.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!